In 2006 hebben prof.ir. E.A.J. Luiten, Landschapsarchitect BNT en MTD Landschapsarchitecten in opdracht van het waterschap een onderzoek uitgevoerd naar de geschiedenis van kasteel Bouvigne en het omliggende landgoed. Deze pagina geeft hiervan een samenvatting.