Duitse tuin
Duitse tuin

Deze vrij smalle tuin is in de jaren dertig van de vorige eeuw aangelegd. Het meest opvallende aan deze tuin is het slingerende pad dat het gazon in twee smalle stroken verdeelt. Het pad langs de gracht beweegt zich iets minder kronkelend voort, maar heeft ook zeker een slingerend karakter. Aan weerszijden vindt u hoge bomen, waaronder enkele tamme kastanjes. Aan de achterkant grenst de tuin aan een prachtige laan met eiken en Servische sparren.

Grafkapel

Grafkapel

In de Duitse tuin bevindt zich een klein stenen gebouwtje: de grafkapel van Mgr. Frencken, de geestelijk leider van de catechisten. Toen de catechisten in 1971 Bouvigne verlieten, kreeg hij echter een andere rustplaats.

Overleden meisjes bijgezet in grafkapel

De grafkapel is sinds 2016 in gebruik als bijzondere begraafplaats. Hier zijn de twee meisjes herbegraven die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog op het landgoed waren overleden. De bijzondere begraafplaats is alleen bedoeld voor de twee genoemde kinderen.

Meisjes

Het gaat om twee verstandelijk gehandicapte meisjes die in mei 1940 zijn overleden. De meisjes, Mia Rutjes en Molleke Bijkerk, woonden in De Boldershof, 'Rooms-Katholieke Internaat voor zwakzinnige meisjes' in Druten, bij Nijmegen. Ze stierven in 1940 door de ontberingen van de evacuatie vanuit Druten naar Breda. De meisjes werden tijdelijk in de tuin van Bouvigne begraven, met het idee dat ze later elders herbegraven zouden worden.

Opgraven

De graven in de kasteeltuin kwamen in 2015 aan het licht toen Neel van den Oever een boek schreef over de geschiedenis van het internaat in Druten. Van den Oever hoorde via via dat de meisjes in de kasteeltuin begraven lagen. Toen het waterschap hoorde van de graven, werd contact gezocht met de politie. Onderzoek met grondradar toonde aan dat de graven er nog lagen. Op 3 september 2015 werden de graven gelicht. Forensisch onderzoek toonde aan dat het inderdaad om de stoffelijke resten van de twee meisjes ging.

Uitzonderlijke begraafplaats

Hoeksteen Bouvigne

Op verzoek van de familie en met goedkeuring van de gemeente Breda zijn Mia en Molleke herbegraven in de grafkapel op landgoed Bouvigne. De bijzondere begraafplaats (grafkapel) is op 23 januari 2016 weer gesloten, met terugwerkende kracht per 1 juni 1940 conform artikel 44 van de Wet op de lijkbezorging, zodat er buiten de twee graven geen nieuwe begraving of bijzetting meer in de grafkapel kan plaatsvinden.