Gedenksteen ingemetseld in de muur van het koetshuis in de tuin van Bouvigne
foto gedenksteen

1494 - Geslacht van Brecht
1611 - Jan Baptist Keermans
1614 - Philips Willem van Oranje
1618 - Prins Maurits
1625 - Prins Frederik Hendrik
1647 - Prins Willem II
1650 - Prins Willem III, Koning van Engeland
1702 - Prins Johan Willem Friso
1711 - Prins Willem IV
1751 - Prins Willem V
1775 - Jan Daniel Engel
1799 - George A.W. Ruysch
1807 - Johan A. Wolff
1816 - Elisabeth G. Paardekoper
1833 - G. van Hoey Schilthouwer van Oostee
1839 - J.J. de Poorter 
1859 - G.F. Brantsma
1903 - L.A.M. de Bruijn
1920 - E. Zoetmulder
1930 - Gemeente Ginneken en Bavel
1942 - Gemeente Breda
1973 - Hoogheemraadschap van West-Brabant
2004 - Waterschap Brabantse Delta