Gedenksteen
foto gedenksteen

1494 Geslacht van Brecht
1611 Jan Baptist Keermans
1614 Philips Willem van Oranje
1618 Prins Maurits
1625 Prins Frederik Hendrik
1647 Prins Willem II
1650 Prins Willem III, Koning van Engeland
1702 Prins Johan Willem Friso
1711 Prins Willem IV
1751 Prins Willem V
1775 Jan Daniel Engel
1799 George A.W. Ruysch
1807 Johan A. Wolff
1816 Elisabeth G. Paardekoper
1833 G. van Hoey Schilthouwer van Oostee
1839 J.J. de Poorter 
1859 G.F. Brantsma
1903 L.A.M. de Bruijn
1920 E. Zoetmulder
1930 Gemeente Ginneken en Bavel
1942 Gemeente Breda
1973 Hoogheemraadschap van West-Brabant
2004 Waterschap Brabantse Delta