Bouvigne in de 15e eeuw

De Boeverie vóór 1514: eenvoudig en pragmatisch ingericht als een op veeteelt gericht bedrijf

Hoe oud landgoed Bouvigne precies is, is moeilijk te achterhalen. De eerste vermeldingen van Bouvigne stammen uit het eerste kwart van de 15de eeuw. Bouvigne werd in deze periode aangeduid met ‘Boeverie’ en ‘Boeverije’, een term die vanaf de 14de eeuw wordt gehanteerd voor een koeienstal, melkerij of boerderij.

Ten zuiden van Bouvigne liggen onder meer de Blauwe Kamer, Schoondonk, Nieuwenhuis en Daasdonk. Dit waren grotere en op landbouw gerichte bedrijven, de oudste bewoningskernen van dat gebied. Het is goed mogelijk dat de Boeverie deels een middeleeuws eigengoed is geweest, wat een bestaan van vóór 1200 zou betekenen.

De Boeverie bestond in de 15de en begin 16de eeuw uit twee boerderijen, de Kleine en de Grote Hoeve, en een herenhuis, in eigendom van Jan van Brecht. De Grote hoeve is na verwoesting in de Tweede Wereldoorlog op dezelfde plek herbouwd en wordt op dit moment door Staatsbosbeheer gebruikt. De Kleine Hoeve lag noordelijker, boven de kruising van de huidige Duivelsbruglaan en de Bouvignelaan.