Privacyverklaring

Waterschap Brabantse Delta gaat veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Toch kan het voorkomen dat u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw gegevens of dat u het ergens niet mee eens bent.

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u een aantal rechten wanneer een organisatie uw persoonsgegevens verwerkt. Zo heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u vragen welke persoonsgegevens het waterschap van u heeft en waarvoor ze gebruikt worden.

Wilt u gebruik maken van deze rechten? Vul dan het online contactformulier in. U ontvangt vervolgens een uitnodiging om langs te komen om u te legitimeren. Het is belangrijk dat het waterschap kan vaststellen dat u degene bent die het formulier heeft ingevuld.

Persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van diensten of producten van het waterschap, dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website of telefonisch. Denk aan uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Bij het aanvraag- en/of contactformulier staat vermeld welke gegevens waterschap Brabantse Delta gebruikt en waarvoor. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij daar een toegestaan doel voor hebben. Bijvoorbeeld voor:

  • het beoordelen van uw vergunningaanvraag
  • verzenden van een nieuwsbrief (op uw verzoek/met uw toestemming)
  • om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren

Bewaren persoonsgegevens

Het waterschap gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten en bewaart deze niet langer dan noodzakelijk is. Daarna worden de gegevens vernietigd. Is het nodig dat we uw persoonsgegevens aan een andere organisatie of overheid doorgeven, bijvoorbeeld aan een gemeente, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Functionaris gegevensbescherming

Bij het waterschap is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. Deze controleert of we ons houden aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de FG het waterschap over het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens en beschermen van persoonsgegevens. De FG doet zijn werk onafhankelijk. Het waterschap kan hem geen instructies geven over hoe hij zijn werk moet uitvoeren. Heeft u vragen aan de FG, stel deze dan via het online contactformulier.

Autoriteit Persoonsgegevens

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de organisatie die toezicht houdt op het juist toepassen van de regels en wetten die gelden voor privacy. De FG is namens het waterschap contactpersoon. U kunt ook zelf contact opnemen met de AP. Wanneer en hoe dat kan leest u op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl