Kasteel Bouvigne

Kasteel Bouvigne liggend aan het water
Kasteel Bouvigne

Uit archiefmateriaal is gebleken dat er vanaf 1494 sprake is van een omwaterd stenen huis. De eerste vermelding van kasteel Bouvigne in een officiële akte dateert van 1554.

De naam Bouvigne dook in 1802 voor het eerst op in een koopakte. Het kasteel is vaak van eigenaar verwisseld. Vaak behoorde het kasteel toe aan rentmeesters van de Prinsen van Oranje. Vanaf 1930 is het in overheidshanden gekomen en onder andere verhuurd aan de Pius X-stichting. Onder de bezielende leiding van Mgr. Frencken speelde Bouvigne tussen 1930 en 1970 een belangrijke rol in het vormingswerk.

In 1972 koopt het pas opgerichte waterschap West-Brabant, het huidige waterschap Brabantse Delta, het kasteel en laat het tussen 1975 en 1977 restaureren. Vanaf 2010 fungeert het landgoed Bouvigne weer als centraal kantoor van waterschap Brabantse Delta.

Dat Bouvigne in vroeger tijden niet zomaar een kasteel was, blijkt wel uit de vele afbeeldingen van het bouwwerk op oude prenten en topografische kaarten. Eén van de bekendste kaarten is Siège de Breda over het beleg en de overgave van Breda aan Spinola. Deze kaart, vervaardigd door de Franse tekenaar Jacques Callot in 1628, behoort tot de vaste collectie van het Breda's Museum.