Op landgoed Bouvigne staan diverse kunstwerken.

Flamingo's

Kunstwerk: Flamingo's

Sinds 1997 bevindt zich op landgoed Bouvigne een groep van vijf flamingo's, gemaakt door de Poolse kunstenaar BronislawChromy. De flamingo's zijn gemaakt van geoxideerd brons en natuurstenen uit de Zwarte Zee en staan aan de oever van de kasteelvijver.

Borito

Kunstwerk: Borito

Op het grasveld in de Engelse tuin staat sinds de zomer van 2002 een bronzen stier op een twee meter hoge, blauw hardstenen sokkel. Dit kunstwerk, onder de titel 'Borito', is van de hand van de Limburgse kunstenaar Wim Steins.

Gezin en levenscyclus

Kunstwerk: Beeldcleijnhoeve

In april 2002 is een beeld op landgoed Bouvigne teruggeplaatst dat van 1965 tot 1979 de ingang van de opleiding tot gezinsverzorging sierde. Dit kunstwerk, gemaakt door de Vughtse beeldhouwer F. van der Linden, symboliseert de zorg voor het gezin en de levenscyclus. Links is een vrijend paartje zichtbaar, in het midden een gezin met twee kinderen en aan de rechterzijde een ouder echtpaar. Het beeld is destijds geplaatst in het kader van de nieuwbouw voor deze opleiding op het Bouvigneterrein.

Baadster

Kunstwerk: Baadster

In de gracht tussen de Engelse tuin en het waterschapskantoor treft u een vrouwentorso aan met als titel 'Baadster'. Dit bronzen beeld, van de Amsterdamse kunstenares Karin Beek, is op een onderwatersokkel geplaatst.

Hoge deur

Kunstwerk: Hoge deur

In de Engelse tuin staat sinds februari 2011 het kunstwerk 'Hoge deur' van Cor Litjens. Hij ontwerpt monumentale poorten met scherp afgetekende profielen, waarbij hij de kijker confronteert met de vraag wat zich aan beide zijden van de doorgang bevindt. Het beeld nodigt uit om eromheen te lopen. Het doorzicht zorgt hierbij voor een interessant spel met de natuur.

Beeldengroep rondom en in Hof van Bouvigne

Op 13 september 2010 zijn rondom en in het Hof van Bouvigne – het kantoor van waterschap Brabantse Delta – in totaal vier houten beelden geplaatst. De houten beelden zijn vervaardigd door de Duitse kunstenaar Stephan Balkenhol.

Stephan Balkenhol heeft vier beelden gemaakt: één voor de hoofdingang en één pal achter de entreehal richting kasteel Bouvigne. Daarnaast verfraaien twee kleinere beelden op sokkels als ensemble de hal van het kantoor. De beeldengroep bestaat uit twee mannen en twee vrouwen, uit eikenhout gemodelleerd. Het hout is afkomstig van twee eikenbomen die aan de rand van het landgoed stonden en plaats moesten maken voor de renovatie van het landgoed.

Kunstwerk: Boomstam vrouw

Kunstwerk: Boomstam man

Mensfiguren

Deze beeldengroep is kenmerkend voor het werk van Balkenhol: de mannen en vrouwen zijn alledaags en herkenbaar maar  ook neutraal en – ook al door de opvallende sokkels - letterlijk wat op een afstand. Ze stralen rust en humor uit en zijn hierin ook suggestief. De twee buitenbeelden zijn 280 centimeter hoog en vervaardigd uit één een stuk hout. De beelden op de sokkel binnen zijn ongeveer 50 centimeter hoog.

Toegankelijkheid

De keuze voor Stephan Balkenhol als kunstenaar is zonder meer een gelukkige. De beelden hebben een grote mate van herkenbaarheid en door hun menselijk maat ook een vanzelfsprekende toegankelijkheid. Ze geven letterlijk kleur en inhoud aan de imponerende, klassiek symmetrische gebouw. De lange gevelrij met zuilen, de lichte kleur van de gebruikte materialen, zowel buiten aan de gevel als binnen, kon geen beter decor vormen voor deze ingetogen kleurrijke mensfiguren. Stefan Balkenhol heeft met veel kundigheid en vakmanschap een bijzondere artistieke kwaliteit meegegeven aan het hoofdkantoor van waterschap Brabantse Delta.

Stephan Balkenhol

Stephan Balkenhol (1957) woont en werkt in Karlsruhe en geldt als een van de meest toonaangevende beeldhouwers in de wereld. Zijn werk is veelvuldig in binnen- en buitenland tentoongesteld. Daarnaast heeft Balkenhol meerdere prestigieuze opdrachten in de openbare ruimte gerealiseerd, onder andere te zien in Duitse steden maar ook in Frankrijk en Oostenrijk. In Nederland is werk van hem te zien in Den Haag, Leiden, Amsterdam, Almere en nu dan in Breda. Hij is als professor verbonden aan de StaatlicheAkademie der BildendenKünste van Karlsruhe

Ludovicus van Eijnatte

”Kijken wordt zien en zien wordt inzien.”

Ludovicus van Eijnatte gebruikt in zijn werk een aantal centrale thema’s die tijdloze dromen uitbeelden in verleden, heden en toekomst. Zijn beelden lopen uiteen van kleine architectonische tot groot uitgevoerde vormen, niet wetenschappelijk of mathematisch. De tijdloze uitstraling van zijn werk verwijst o.a. naar tempels, kathedralen, poorten, wachters, bronnen, licht- en natuurdragers. Tekens of symbolen waarmee hij zijn fascinatie uitbeeldt met datgene wat achter de tastbare wereld verborgen ligt. Zijn studie architectuur resoneert in zijn beelden. De symmetrie in zijn beelden is noodzakelijk om een sacraal gevoel op te roepen. Het is een weerspiegeling van orde en harmonie die de toeschouwer als het ware dwingt tot een dieper bewustzijn. Vaak vormen zij een geheel met de ruimte waarin zij geplaatst zijn. Zij geven vorm aan de ruimte maar ook heeft de ruimte invloed op de beleving van het beeld.

‘Verbeelding in steen’

‘Vanuit mijn visie ontstaat de vorm en in het wekproces kristalliseert het beeld zich uit. Het langzame proces van hakken en het rechtstreeks werken in steen kom ik steeds dichterbij, of liever gezegd , groei ik naar het eindresultaat. Al werkend probeer ik een sfeer van sereniteit, balans, rust en contemplatie te bereiken die past bij het beeld. Het is een zoektocht naar evenwicht en spanning met als doel via mijn vormenwereld een gevoel van herkenning bij de toeschouwer op te roepen. De beelden onthullen daarmee gedachten van geborgenheid en troost, oorsprong en overdenking. Aanvullende informatie: Na zijn opleiding in tuinarchitectuur en architectonische vormgeving heeft Ludovicus zich een tijdlang beziggehouden met het ontwerpen t.a.v.tuin, landschap en gebouw, waarbij de organische architectuur een centrale plaats innam. Alhoewel hij zich vanaf 1989 geheel aan het beeldhouwen is gaan wijden, resoneert zijn vroegere scholing nog steeds met zijn visie en zijn beelden. Naast werk in bezit van gemeenten, openbare instellingen, bedrijven en particulieren in binnen– en buitenland ook werk in opdracht o.a gedenkbeelden. 

Meer informatie over deze tentoonstelling is in de agenda te vinden. 

Simon Woudwijk

“Alles bestaat in de tijd”

Het werk van Simon Woudwijk evolueert met de tijd. Centraal staan een aantal symbolen, zoals “de wachter” een verbeelding van de mens als ‘levensmedium’, als deelnemer, als observator en als archivaris van het leven en “het wiel” als teken van en voor (de) tijd, eeuwigheid, immer doorgaande beweging, verandering en dynamiek.

In Simons oeuvre lopen verschillende technieken door elkaar, namelijk schilderwerk, waarin de materie verf zelf ook een centrale plaats inneemt, foto’s o.a. details van (eigen) beelden en bronzen, gemodelleerd met natuurlijke materialen. De werken, twee- en drie dimensionaal, beïnvloeden elkaar, ze vullen aan of bieden een ander, breder perspectief. Zo ontstaat werk, autonoom en verbonden, dat als metafoor kan worden gelezen voor de waarneming en de invloed die tijd, contact en “kennis” op die waarneming uitoefenen.

Meer informatie over deze tentoonstelling is in de agenda te vinden.