Veel oudere inwoners van West-Brabant kennen Bouvigne vooral van de catechisten die het kasteel van 1930 tot 1970 bewoonden. Rond 1930 stichtte Mgr. Frencken de Vereniging van Catechisten: een sterk religieuze organisatie, die zich vooral richtte op de maatschappelijke problemen van de zwakkere meisjes in de - hoofdzakelijk Brabantse -  samenleving.

Pius X-stichting

Mgr. Frencken riep in die tijd de Pius X-stichting in het leven, die het kasteel en de andere gebouwen op Bouvigne voor de duur van vijftig jaar huurde van de gemeente Breda. Deze stichting ontplooide diverse activiteiten op het gebied van zorg en opleiding: een dienstbodenopleiding en een opleiding tot gezinsverzorgster. Ook werd op Bouvigne de Katholieke Volkshogeschool gevestigd.