Bouvigne in de 21e eeuw

Kaart van de situatie rond Bouvigne in 2003
Kaart van de situatie rond Bouvigne in 2003

De 21ste eeuw begint voor Bouvigne met een nieuwbouwplan van Claus en Kaan architecten, in opdracht van de huidige eigenaar, waterschap Brabantse Delta. Het waterschap heeft het kasteel met directe omliggende gronden sinds 1972 in eigendom. In de periode 1975-1977 heeft het waterschap het kasteel en de omliggende opstallen gerestaureerd.

Bij de realisatie van de vele bijgebouwen ten tijde van de Pius X-Stichting, waren de meningen verdeeld over de kwaliteit van deze nieuwbouw. Nog steeds kan aan de kwaliteit van de nieuwbouw sterk worden getwijfeld, toch is de locatie van deze gebouwen met zorg gekozen. Het merendeel van de nieuwe opstallen uit de twintigste eeuw concentreert zich op de as tussen het historische noordelijke en zuidelijke deel. Deze as heeft door de loop der eeuwen verschillende gedaanten aangenomen: een harde scheiding in de vorm van een gracht vanaf 1611, een zachtere scheiding in de vorm van een pad met dubbele bomenrij vanaf de 19de eeuw, en een terugkeer van de formele en harde scheiding in de vorm van gebouwen in de 20ste eeuw.

Het nieuwbouwplan van Claus en Kaan bestaat uit vervanging van de verschillende 20ste eeuwse gebouwen door een langgerekt en uniform gebouw. In het ontwerp van het gebouw is rekening gehouden met de nokhoogte van het kasteel. De nieuwe bijgebouwen uit de 20ste eeuw kunnen gezien worden als de herintroductie van een harde scheiding tussen het historische noordelijke deel van kasteel, poortgebouw en tuinen, en het zuidelijke deel van de (voormalige) boomgaard. In die lijn is het nieuwe kantoor van het waterschap niet een breuk met het verleden, maar eerder een voortzetting van een ingeslagen weg.