Waterschap Brabantse Delta wil dat iedereen alle informatie op website landgoedbouvigne.nl gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid daarvan.
 

Toegankelijkheidslabel

Het toegankelijkheidslabel van landgoedbouvigne.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.(externe link)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze websites te bevorderen

Wij nemen de volgende maatregelen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website doorlopend toetsen door een automatische toetstool. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Handmatige inspectie: Op WCAG 2.1 niveau AA door een onafhankelijke leverancier.

Meld problemen met de toegankelijkheid van deze website

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@brabantsedelta.nl.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen

Bent u op zoek naar een overzicht met toegankelijkheidsverklaring van websites en mobiele applicaties die vallen onder de verantwoordelijkheid van Waterschap Brabantse Delta? Meer informatie over het toegankelijk aanbieden van informatie vindt u op de website van waterschap Brabantse Delta, op de pagina toegankelijkheid(externe link).

Onderzoeksresultaten toegankelijkheid niveau AA