Overwegingen en keuzes

Franse tuin en Hof van Bouvigne: oud en nieuw (foto: Charlotte Akkermans)

Combinatie historische buitenplaats met een modern gebouw

De historische gebouwen - kasteel, poorthuis en koetshuis - op landgoed Bouvigne hebben een monumentale waarde en vormen samen met de klassieke tuinen een krachtig historisch ensemble. Aan de rand van de historische buitenplaats hebben verouderde gebouwen uit de jaren zeventig in 2010 plaatsgemaakt voor een nieuw, modern gebouw. Ook is een boomgaard aangelegd op basis van een plattegrond uit 1621 van J. Lips. Het tijdsgewricht tussen nieuw en oud vormt een contrast en maakt tegelijkertijd het landgoed tot een eenheid. Het historisch ensemble staat symbool voor behoud en traditie, de eigentijdse nieuwbouw voor innovatie.

Behoud door ontwikkeling

Voor de bouw van het waterschapskantoor op landgoed Bouvigne is uitgegaan van de Belvedère-gedachte: behoud van een historische situatie door ontwikkeling. Dat wil zeggen dat er een economische drager moet zijn om dit soort cultuurgoederen voor openbaar gebruik te behouden.

Terug naar vroeger…

Gelijktijdig met de bouw van het kantoor heeft het waterschap het historische beeld van het landgoed hersteld door het terugbrengen van oude landschapselementen, die te zien zijn op de een plattegrond uit 1621 van J. Lips. De oude gracht tussen de Engelse en Franse tuin is teruggebracht, de hoeken van de Engelse tuin hebben alle weer de vorm van bastions, er is meer ruimte voor water. Aan de zuidzijde van het kantoor is een boomgaard met 144 walnootbomen aangelegd. Ook zijn renovatiewerkzaamheden verricht aan het kasteel, de kapel en het koetshuis.

…in een moderne tijd

In samenwerking en met adviezen van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), de provinciale monumentendienst en gemeente Breda is gekozen voor het gerealiseerd ontwerp van architectenbureau Claus en Kaan uit Rotterdam. De keuze is op dit architectenbureau gevallen omdat dit bureau in zijn visie de monumentale tuinen sterk heeft betrokken.

Architectenbureau Claus en Kaan

In het ontwerp van verantwoordelijk architect Vincent Panhuysen zijn de oude structuren teruggebracht. Het nieuwe gebouw staat op het grensvlak, met aan de ene kant het kasteel en de klassieke tuinen en aan de andere kant de in historische carrévorm nieuw aangelegde boomgaard met walnotenbomen.