Van 20 mei t/m 27 september 2019 is er een tentoonstelling van Ludovicus Eijnatte en Simon Woudwijk op Landgoed Bouvigne in Breda.

Ludovicus van Eijnatte

Tentoonstelling Ludovicus Eijnatte en Simon Woudwijk

 ”Kijken wordt zien en zien wordt inzien.”

Ludovicus van Eijnatte gebruikt in zijn werk een aantal centrale thema’s die tijdloze dromen uitbeelden in verleden, heden en toekomst. Zijn beelden lopen uiteen van kleine architectonische tot groot uitgevoerde vormen, niet wetenschappelijk of mathematisch.

De tijdloze uitstraling van zijn werk verwijst o.a. naar tempels, kathedralen, poorten, wachters, bronnen, licht- en natuurdragers. Tekens of symbolen waarmee hij zijn fascinatie uitbeeldt met datgene wat achter de tastbare wereld verborgen ligt.

Zijn studie architectuur resoneert in zijn beelden. De symmetrie in zijn beelden is noodzakelijk om een sacraal gevoel op te roepen. Het is een weerspiegeling van orde en harmonie die de toeschouwer als het ware dwingt tot een dieper bewustzijn. Vaak vormen zij een geheel met de ruimte waarin zij geplaatst zijn. Zij geven vorm aan de ruimte maar ook heeft de ruimte invloed op de beleving van het beeld.

‘Verbeelding in steen’

‘Vanuit mijn visie ontstaat de vorm en in het werkproces kristalliseert het beeld zich uit. Het langzame proces van hakken en het rechtstreeks werken in steen kom ik steeds dichterbij, of liever gezegd , groei  ik naar het eindresultaat. Al werkend probeer ik een sfeer van sereniteit, balans, rust en contemplatie te bereiken die past bij het beeld. Het is een zoektocht naar evenwicht en spanning met als doel via mijn vormenwereld een gevoel van herkenning bij de toeschouwer op te roepen. De beelden onthullen daarmee gedachten van geborgenheid en troost, oorsprong en overdenking.

Aanvullende  informatie:

Na zijn opleiding in tuinarchitectuur en architectonische vormgeving heeft Ludovicus zich een tijdlang beziggehouden met het ontwerpen t.a.v.tuin, landschap en gebouw, waarbij de organische architectuur een centrale plaats innam.  Alhoewel hij zich vanaf 1989 geheel aan het beeldhouwen is gaan wijden, resoneert zijn vroegere scholing nog steeds met zijn visie en zijn beelden.

Naast werk in bezit van gemeenten, openbare instellingen, bedrijven en particulieren in binnen– en buitenland ook werk in opdracht o.a gedenkbeelden.

https://www.ludovicusvaneijnatte.nl/

Simon Woudwijk

“Alles bestaat in de tijd”

Het werk van Simon Woudwijk evolueert met de tijd. Centraal staan een aantal symbolen, zoals “de wachter” een verbeelding van de mens als ‘levensmedium’, als deelnemer, als observator en als archivaris van het leven en “het wiel” als teken van en voor (de) tijd, eeuwigheid, immer doorgaande beweging, verandering en dynamiek.

In Simons oeuvre lopen verschillende technieken door elkaar, namelijk schilderwerk, waarin de materie verf zelf ook een centrale plaats inneemt, foto’s o.a. details van (eigen) beelden en bronzen, gemodelleerd met natuurlijke materialen. De werken, twee- en drie dimensionaal, beïnvloeden elkaar, ze vullen aan of bieden een ander, breder perspectief. Zo ontstaat werk, autonoom en verbonden, dat als metafoor kan worden gelezen voor de waarneming en de invloed die tijd, contact en “kennis” op die waarneming uitoefenen.

http://www.woudwijk.nl/

Presentatie